// Heater work efficiency | فروشگاه تی تاک 09199762163

راندمان کاری هیتر به چه معناست؟

راندمان کاری هیتر به چه معناست؟

انرژی گرما ای که یک لیترگازوئیل
( یا حدودا ۱٫۲ مکعب گازی طبیعی )برای شما از طریق احتراق توسط بهترین نوع مشعل آازد می کند معادل ۸۵۰۰ کیلو کالری است
وتمامی هیتر صنعتی از طریق مشعل کارمی کنند حال چگونه هیتری لفظ کم مصرف یا پرمصرف اتلاق می گردد وبه عبارت بهتر اگر تقریبا هرنوع مشعل در هر نوع بخاری صنعتی فقط توان آزاد کردن ۸۵۰۰ کیلو کالری گرما در مقابل یک لیتر گازوئیل را دارد پس هیتر کم مصرف و پرمصرف به چه معناست ؟؟

جواب : راندمان درواقع ضریب تبدیل مثبت دستگاه می باشد یعنی اگر هیتر حرارتی شما از هر ۱۰۰ کیلو کالری گرما که توسط مشعل آزاد می گردد ۶۰ کیلو کالری آن را وارد سالن نموده و۴۰ کیلو کالری را به هدردهد درواقع راندمان هیتر حرارتی مذکور ۶۰ درصد می باشد , در جوابی دیگر می توان گفت که راندمان به معنای این است که چند درصد از گرمای حاصل از سوختن گازوئیل (گاز) شما به شکل گرمای مطبوع وارد سالن شما می گردد وچند درصد از آن توسط هیتر به هدر می رود
برای روشن شدن این مطلب می توانم مثالی بزنم
همه ما در بخاری های خانگی (گازی و یا نفتی ) مشاهده کرده ایم که دودکش بخاری بسیار داغ ودرمواردی حتی از خود بخاری نیز داغ تر است ودرمواردی حتی از خود بخاری نیز داغ تراست آیا این به معنای آن نیست که مقداربسیار زیادی از سوخت ما که باید برای گرم کردن منزل استفاده گردد از طریق دودکش تلف می گردد وآیا این ثابت نمی کند که ما در واقع از یک بخاری پر مصرف ( با راندمان مصرف پایین ) استفاده می کنیم
هر قدر میزان پرت انرژی هیتر از طریق دودکش , بدنه وسایر قسمت ها پایین تر باشد راندمان کاری آن بالاتر ومیزان مصرف سوخت کم تر است وقتی عنوان می گردد راندمان کاری یک هیتر ۹۰ دزصد است یعنی از هر ۱۰۰ لیتر سوخت ( یا۱۰۰ متر مکعب سوخت ) که دستگاه مصرف می نماید ۹۰ درصد به شکل گرمای مطبوع وارد سالن می گردد

شماره تماس برای ثبت سفارش: ۰۹۱۹۹۷۶۲۱۶۳( وایبر- تلگرام)- ۰۹۱۲۰۵۷۸۹۱۶

انرژی گرما ای که یک لیترگازوئیل
( یا حدودا ۱٫۲ مکعب گازی طبیعی )برای شما از طریق احتراق توسط بهترین نوع مشعل آازد می کند معادل ۸۵۰۰ کیلو کالری است
وتمامی هیتر صنعتی از طریق مشعل کارمی کنند حال چگونه هیتری لفظ کم مصرف یا پرمصرف اتلاق می گردد وبه عبارت بهتر اگر تقریبا هرنوع مشعل در هر نوع بخاری صنعتی فقط توان آزاد کردن ۸۵۰۰ کیلو کالری گرما در مقابل یک لیتر گازوئیل را دارد پس هیتر کم مصرف و پرمصرف به چه معناست ؟؟

جواب : راندمان درواقع ضریب تبدیل مثبت دستگاه می باشد یعنی اگر هیتر حرارتی شما از هر ۱۰۰ کیلو کالری گرما که توسط مشعل آزاد می گردد ۶۰ کیلو کالری آن را وارد سالن نموده و۴۰ کیلو کالری را به هدردهد درواقع راندمان هیتر حرارتی مذکور ۶۰ درصد می باشد , در جوابی دیگر می توان گفت که راندمان به معنای این است که چند درصد از گرمای حاصل از سوختن گازوئیل (گاز) شما به شکل گرمای مطبوع وارد سالن شما می گردد وچند درصد از آن توسط هیتر به هدر می رود
برای روشن شدن این مطلب می توانم مثالی بزنم
همه ما در بخاری های خانگی (گازی و یا نفتی ) مشاهده کرده ایم که دودکش بخاری بسیار داغ ودرمواردی حتی از خود بخاری نیز داغ تر است ودرمواردی حتی از خود بخاری نیز داغ تراست آیا این به معنای آن نیست که مقداربسیار زیادی از سوخت ما که باید برای گرم کردن منزل استفاده گردد از طریق دودکش تلف می گردد وآیا این ثابت نمی کند که ما در واقع از یک بخاری پر مصرف ( با راندمان مصرف پایین ) استفاده می کنیم
هر قدر میزان پرت انرژی هیتر از طریق دودکش , بدنه وسایر قسمت ها پایین تر باشد راندمان کاری آن بالاتر ومیزان مصرف سوخت کم تر است وقتی عنوان می گردد راندمان کاری یک هیتر ۹۰ دزصد است یعنی از هر ۱۰۰ لیتر سوخت ( یا۱۰۰ متر مکعب سوخت ) که دستگاه مصرف می نماید ۹۰ درصد به شکل گرمای مطبوع وارد سالن می گردد

شماره تماس برای ثبت سفارش: ۰۹۱۹۹۷۶۲۱۶۳( وایبر- تلگرام)- ۰۹۱۲۰۵۷۸۹۱۶

Site url: Not Available
Designer: Not Available
Country: Not Available
Twitter: Not Available
Category:

Most talked about

  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com

Sponsors

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • Domain name search and availability check by PCNames.com.
  • Website and logo design contests at DesignContest.com.
  • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.