// Effect of Irrigation on Greenhouse Growth | فروشگاه تی تاک 09199762163

تاثير آبياري بر رشد گياهان گلخانه اي کم آبي در گياهان به صورت علايمي مانند توقف رشد , کوچکتر شدن برگ , کوتاه شدن فاصله ميان گره ها , بد شکل شدن برگ ها , سوختگي حاشيه برگ ها و ريزش برگ در گياهان حساس به ريزش برگ مشاهده مي شود . علايم کمبود آب در گل داوودي شامل تيره شدن برگ ها و در بگونيا به صورت خاکستري شدن برگ ها ديده مي شود. پر آبي به صورت علايمي مانند افزايش ارتفاع گياه , آبدار شدن ساقه و نرم و شکننده شدن و گاهي پژمردگي و مرگ گياه (در معرض نور ) , کاهش اکسيژن و صدمه به ريشه و عدم جذب آب و مواد غذايي و در نهايت پژمردگي و توقف رشد نمايان مي شود . پر آبي به معني مصرف بيش از حد آب در هر دور آبياري نيست بلکه نشان دهنده تکرار دفعات استفاده از آب است . در زمستان گياهان در مدت طولاني در معرض آب و هواي ابري هستند و معمولا يک يا دو روز در معرض هواي آفتابي قرار مي گيرند . گياهاني که به نور کم عادت کرده اند نمي توانند به سرعت به شدت نور زياد پاسخ دهند در نتيجه مقدار آب کمي که از طريق ريشه ها جذب مي شود نمي تواند مقدار آب از دست رفته از طريق تعرق را جبران نمايد و پژمردگي اتفاق مي افتد در اين حالت ممکن است تصور شود که گياه به آبياري نياز دارد ولي آبياري مشکل را حادتر مي کند . کندن خاک نشان مي دهد که خاک مرطوب اما سرد است . پس سرما عامل اصلي است و ريشه ها نمي توانند آب جذب کنند . ▪ زمان آبياري : مديريت آبياري عامل اصلي در موفقيت کشت است . نياز هاي رطوبتي گياه با مرحله رشد فرق مي کند و داننهال نسبت به گياه بالغ به آب کمتري نياز دارد . فصل سال بر ميزان آب مورد نياز موثر است . ميزان نياز آبي در تابستان بيشتر از زمستان است . نوع بستر رشد به کار رفته , سيستم حرارتي , نوع گلدان و نوع محصول نيز بر ميزان نياز آبي موثر است . بهترين روش براي راهنمايي کشاورز براي آبياري استفاده از تجربيات سال هاي گذشته است که چه مقدار آب مصرف شده و واکنش گياه به آن چگونه بوده است . ساده ترين روش استفاده از تانسيومتر است . بايد در زمان مناسب زمين يا گلدان را به خوبي آبياري کرد . آبياري ناقص (مثلا اگر نصف آب مورد نياز داده شود) باعث مي شود فقط نيمه بالايي سطح خاک خيس شده و نيمه ديگر آن خشگ باقي بماند و گياه زود تر از موعد مقرر نياز آبياري مجدد پيدا مي کند . و تکرار اين عمل باعث صدمه به ريشه واز بين رفتن آن مي شود . مقدار آب خارجي از گلدان بايد حدود ۱۵ – ۱۰ درصد آب داده شده به گلدان باشد تا باعث شستشوي املاح از خاک و جلوگيري از تجمع آن شود . به طور کلي هر متر مربع بستر کشت به عمق ۱ سانتي متر به ۱/۱ ليتر آب و هر متر مربع کاشت با ۱۸ سانتي متر عمق به ۲۰ ليتر آب نياز دارد . ▪ PH آب آبياري : بهترينPH بين ۵/۵ تا ۷ متغير است . خاک اره نرم و ظروف تورب يا پيت باعث کاهش PH آب و اسيدي شدن آن مي شود . ▪ سيستم هاي آبياري : در گلخانه ها روش هاي مختلفي جهت آبياري گياهان مورد استفاده قرار مي گيرد که مهمترين آن ها به اختصار شرح داده مي شود . ▪ آبياري دستي :آبياري دستي ابتدايي ترين و متداول ترين روش است . از معايب آن مي توان به زياد شدن هزينه کارگري . اتلاف وقت , شسته شدن خاک و پاشيدن گل روي شاخساره گياهان اشاره نمود . در اين روش بايد تمام گلخانه را لوله کشي کرد و شير هاي آب در دو طرف سطح زمين انجام شود چون فشار آب موجب شسته شدن سطح خاک و فشردگي آن مي شود . با استفاده از سر شيلنگ فشار آب کاهش مي يابد . ▪ آبياري قطره اي : در اين روش آبياري از لوله پلاستيکي و پلي وينيل کلريد استفاده مي شود (لوله نوع دوم نيازي به قيم نداشته و لنگر نمي اندازد) . بسته به دما , نوع خاک و گياه حدود يک ليتر آب در متر مربع لازم است . از مزاياي اين روش مي توان به شسته شدن نمک خاک , صرفه جويي در آب از طريق پخش مستقيم آب در اطراف ريشه و تسهيل کوددهي اشاره کرد . ▪ آبياري مه افشاني يا ميست :در اين روش پخش آب به صورت قطرات ريز در محيط کشت برخي از گياهان زينتي و قلمه ها صورت مي گيرد . پخش متناوب آب باعث کاهش دما و افزايش رطوبت در اطراف قلمه ها و در نهايت پايين آمدن تبخير و تعرق مي شود . ▪ آبياري زير زميني : در اين روش با خاصيت کاپيلاريته آب بيشتري در دسترس گياهان قرار مي گيرد . در روش کشت مستقيم گياه , در قسمت تحتاني يک لوله سفال به شکل ۸ قرار داده مي شود . کف بستر مقداري سنگريزه ريخته و به آن خاک اضافه مي کنند و سپس گياهان را داخل آن مي کارند . در بهار و تابستان و اوايل پاييز با غرقاب کردن بستر آبياري انجام مي گيرد و مازاد آب خارج مي شود . روش هاي ديگر آبياري بستر کشت گياهان گلخانه ي از روش هاي ذيل نيز استفاده مي شود : آبياري باراني , آبياري ثقلي(ميکرودريپ), آبياري نوراني, مه پاشي ديناميکي. کلمات کليدي : ---------------------- گیاهان گلخانه ای- رشد گیاهان گلخانه ای-انواع آبیاری گیاهان گلخانه ای- زمان آبیاری گیاهان گلخانه ای- آبیاری دستی- آبیاری قطره ای- آبیاری مه افشانی یا میست- آبیاری زیر زمینی ---------------------- تلفن تماس : 09199762163 - 09120578916

تاثير آبياري بر رشد گياهان گلخانه اي
کم آبي در گياهان به صورت علايمي مانند توقف رشد , کوچکتر شدن برگ , کوتاه شدن فاصله ميان گره ها , بد شکل شدن برگ ها , سوختگي حاشيه برگ ها و ريزش برگ در گياهان حساس به ريزش برگ مشاهده مي شود . علايم کمبود آب در گل داوودي شامل تيره شدن برگ ها و در بگونيا به صورت خاکستري شدن برگ ها ديده مي شود.

پر آبي به صورت علايمي مانند افزايش ارتفاع گياه , آبدار شدن ساقه و نرم و شکننده شدن و گاهي پژمردگي و مرگ گياه (در معرض نور ) , کاهش اکسيژن و صدمه به ريشه و عدم جذب آب و مواد غذايي و در نهايت پژمردگي و توقف رشد نمايان مي شود . پر آبي به معني مصرف بيش از حد آب در هر دور آبياري نيست بلکه نشان دهنده تکرار دفعات استفاده از آب است . در زمستان گياهان در مدت طولاني در معرض آب و هواي ابري هستند و معمولا يک يا دو روز در معرض هواي آفتابي قرار مي گيرند . گياهاني که به نور کم عادت کرده اند نمي توانند به سرعت به شدت نور زياد پاسخ دهند در نتيجه مقدار آب کمي که از طريق ريشه ها جذب مي شود نمي تواند مقدار آب از دست رفته از طريق تعرق را جبران نمايد و پژمردگي اتفاق مي افتد در اين حالت ممکن است تصور شود که گياه به آبياري نياز دارد ولي آبياري مشکل را حادتر مي کند . کندن خاک نشان مي دهد که خاک مرطوب اما سرد است . پس سرما عامل اصلي است و ريشه ها نمي توانند آب جذب کنند .

▪ زمان آبياري : مديريت آبياري عامل اصلي در موفقيت کشت است . نياز هاي رطوبتي گياه با مرحله رشد فرق مي کند و داننهال نسبت به گياه بالغ به آب کمتري نياز دارد . فصل سال بر ميزان آب مورد نياز موثر است . ميزان نياز آبي در تابستان بيشتر از زمستان است . نوع بستر رشد به کار رفته , سيستم حرارتي , نوع گلدان و نوع محصول نيز بر ميزان نياز آبي موثر است . بهترين روش براي راهنمايي کشاورز براي آبياري استفاده از تجربيات سال هاي گذشته است که چه مقدار آب مصرف شده و واکنش گياه به آن چگونه بوده است . ساده ترين روش استفاده از تانسيومتر است .

بايد در زمان مناسب زمين يا گلدان را به خوبي آبياري کرد . آبياري ناقص (مثلا اگر نصف آب مورد نياز داده شود) باعث مي شود فقط نيمه بالايي سطح خاک خيس شده و نيمه ديگر آن خشگ باقي بماند و گياه زود تر از موعد مقرر نياز آبياري مجدد پيدا مي کند . و تکرار اين عمل باعث صدمه به ريشه واز بين رفتن آن مي شود . مقدار آب خارجي از گلدان بايد حدود ۱۵ – ۱۰ درصد آب داده شده به گلدان باشد تا باعث شستشوي املاح از خاک و جلوگيري از تجمع آن شود .

به طور کلي هر متر مربع بستر کشت به عمق ۱ سانتي متر به ۱/۱ ليتر آب و هر متر مربع کاشت با ۱۸ سانتي متر عمق به ۲۰ ليتر آب نياز دارد .

▪ PH آب آبياري : بهترينPH بين ۵/۵ تا ۷ متغير است . خاک اره نرم و ظروف تورب يا پيت باعث کاهش PH آب و اسيدي شدن آن مي شود .

▪ سيستم هاي آبياري : در گلخانه ها روش هاي مختلفي جهت آبياري گياهان مورد استفاده قرار مي گيرد که مهمترين آن ها به اختصار شرح داده مي شود .

▪ آبياري دستي :آبياري دستي ابتدايي ترين و متداول ترين روش است . از معايب آن مي توان به زياد شدن هزينه کارگري . اتلاف وقت , شسته شدن خاک و پاشيدن گل روي شاخساره گياهان اشاره نمود . در اين روش بايد تمام گلخانه را لوله کشي کرد و شير هاي آب در دو طرف سطح زمين انجام شود چون فشار آب موجب شسته شدن سطح خاک و فشردگي آن مي شود . با استفاده از سر شيلنگ فشار آب کاهش مي يابد .

▪ آبياري قطره اي : در اين روش آبياري از لوله پلاستيکي و پلي وينيل کلريد استفاده مي شود (لوله نوع دوم نيازي به قيم نداشته و لنگر نمي اندازد) . بسته به دما , نوع خاک و گياه حدود يک ليتر آب در متر مربع لازم است . از مزاياي اين روش مي توان به شسته شدن نمک خاک , صرفه جويي در آب از طريق پخش مستقيم آب در اطراف ريشه و تسهيل کوددهي اشاره کرد .

▪ آبياري مه افشاني يا ميست :در اين روش پخش آب به صورت قطرات ريز در محيط کشت برخي از گياهان زينتي و قلمه ها صورت مي گيرد . پخش متناوب آب باعث کاهش دما و افزايش رطوبت در اطراف قلمه ها و در نهايت پايين آمدن تبخير و تعرق مي شود .

▪ آبياري زير زميني : در اين روش با خاصيت کاپيلاريته آب بيشتري در دسترس گياهان قرار مي گيرد . در روش کشت مستقيم گياه , در قسمت تحتاني يک لوله سفال به شکل ۸ قرار داده مي شود . کف بستر مقداري سنگريزه ريخته و به آن خاک اضافه مي کنند و سپس گياهان را داخل آن مي کارند . در بهار و تابستان و اوايل پاييز با غرقاب کردن بستر آبياري انجام مي گيرد و مازاد آب خارج مي شود . روش هاي ديگر آبياري بستر کشت گياهان گلخانه ي از روش هاي ذيل نيز استفاده مي شود : آبياري باراني , آبياري ثقلي(ميکرودريپ), آبياري نوراني, مه پاشي ديناميکي.
کلمات کليدي :
———————-
گیاهان گلخانه ای- رشد گیاهان گلخانه ای-انواع آبیاری گیاهان گلخانه ای- زمان آبیاری گیاهان گلخانه ای- آبیاری دستی- آبیاری قطره ای- آبیاری مه افشانی یا میست- آبیاری زیر زمینی
———————-

تلفن تماس : 09199762163 – 09120578916

Site url: Not Available
Designer: Not Available
Country: Not Available
Twitter: Not Available
Category:

Most talked about

  • www.ttakco.com
  • انواع فوم بسته بندی فوم توری فوم رولی ورقه ای
  • انواع تسمه پلاستیکی بسته بندی
  • رول باز کن تسمه پلاستیکی PP
  • جت هیتر گازوئیلی باکدار 100 هزار کیلو کالری
  • https://www.ttakco.com/

Sponsors

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • Domain name search and availability check by PCNames.com.
  • Website and logo design contests at DesignContest.com.
  • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.