// گیره و کلیپس توری شید | فروشگاه تی تاک 09199762163