// UAW-997-2 | فروشگاه تی تاک 09199762163

طرز استفاده دستگاه دور کننده موش و مار و خزندگان دستگاه فراری دهنده موش و مار UAW-997 کاربرد: باغچه – مزرعه – زیر خاک فراری دهنده میله ای : موش و مار جهت استفاده از دستگاه ، ابتدا درب بالایی دستگاه را بپیچانید تا باز شود سپسمغزی پلاستیکی داخل دستگاه را به آرامی بیرون بکشید سپس تعداد ۴ عدد باطری سایز بزرگ را درون مغزی پلاستیکی قرار دهید. توجه کنید سرهای مثبت و منفی را بدرستی در جاهای خود قرار دهید. جهت سرهای باطری به روی مغزی پلاستیکی حک شده و مشخص می باشد . سپس در زمین گودالی بکنید و دستگاه را به صورت عمودی داخل گودال قرار دهید به گونه ای که نوک تیز دستگاه در پایین قرار گیردو درب پیچی دستگاه در قسمت بالایی باشد و حدودا” ۲۰ سانتی متر پایینی دستگاه در خاک فرورفته باشد ، حال با خاک اطراف دستگاه را در چاله پر کنید . تغذیه برق مورد نیاز این دستگاه از طریق ۴ عدد باطری بزرگ انجام می شود و نیازی به پریز برق شهر ندارد . بعد از یک دوره ۴ ماهه باطری های دستگاه را حتما” تعویض نمایید. از انداختن یا قوطه ور کردن دستگاه درآب و یا ضربه زدن به آن جدا” خودداری نمایید . تلفن تماس : ۰۹۱۹۹۷۶۲۱۶۳ – ۰۹۱۲۰۵۷۸۹۱۶ – ۰۹۱۹۷۴۴۳۴۲۳ ارسال به سراسر کشور

طرز استفاده دستگاه دور کننده موش و مار و خزندگان

دستگاه فراری دهنده موش و مار
UAW-997

کاربرد: باغچه – مزرعه – زیر خاک
فراری دهنده میله ای : موش و مار

جهت استفاده از دستگاه ، ابتدا درب بالایی دستگاه را بپیچانید تا باز شود سپسمغزی پلاستیکی داخل دستگاه را به آرامی بیرون بکشید سپس تعداد ۴ عدد باطری سایز بزرگ را درون مغزی پلاستیکی قرار دهید. توجه کنید سرهای مثبت و منفی را بدرستی در جاهای خود قرار دهید. جهت سرهای باطری به روی مغزی پلاستیکی حک شده و مشخص می باشد . سپس در زمین گودالی بکنید و دستگاه را به صورت عمودی داخل گودال قرار دهید به گونه ای که نوک تیز دستگاه در پایین قرار گیردو درب پیچی دستگاه در قسمت بالایی باشد و حدودا” ۲۰ سانتی متر پایینی دستگاه در خاک فرورفته باشد ، حال با خاک اطراف دستگاه را در چاله پر کنید .
تغذیه برق مورد نیاز این دستگاه از طریق ۴ عدد باطری بزرگ انجام می شود و نیازی به پریز برق شهر ندارد . بعد از یک دوره ۴ ماهه باطری های دستگاه را حتما” تعویض نمایید. از انداختن یا قوطه ور کردن دستگاه درآب و یا ضربه زدن به آن جدا” خودداری نمایید .

تلفن تماس : ۰۹۱۹۹۷۶۲۱۶۳ – ۰۹۱۲۰۵۷۸۹۱۶ – ۰۹۱۹۷۴۴۳۴۲۳

ارسال به سراسر کشور

Site url: Not Available
Designer: Not Available
Country: Not Available
Twitter: Not Available
Category:

Most talked about

  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com

Sponsors

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • Domain name search and availability check by PCNames.com.
  • Website and logo design contests at DesignContest.com.
  • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.