// angleworm | فروشگاه تی تاک 09199762163

کرم - کرم خاکی - کرم برای ورمی کمپوست

کرم خاکی:
بدن کرم ورمی کمپوست متشکل از حلقه ها یا دوایری است که بطور کم و بیش یکنواخت در طول بدن کرم، وجود دارند. برخلاف کرمهای استوانه ای، گونه های کمی از کرمها ممکن است در قسمت پشتی ـ شکمی پهن باشند. سطح پشتی بدن کرم ورمی کمپوست با رنگ تیره تر آن و خط تیره ای که از وسط پشت کرم ورمی کمپوست می گذرد قابل تشخیص است. این خط همان رگ خونی پشت کرم ورمی کمپوست است که درست در زیر پوست نیمه شفاف آن قرار دارد، و سطح شکمی کرم را نیز می توان به وسیله پاپیل و سوراخهای تناسلی موجود در قسمت جلویی، شناسایی کرد.
حلقه بندی بدن کرم ورمی کمپوست:
بدن کرم حدوداً دارای صد تا صد و بیست بخش کوچک و حلقه ای (metameressomites) است که بوسیله شکافهای دایره ای مجزا یا شیارهای موجود بر روی بدنه، از یکدیگر جدا می شوند. این تقسیم‌بندی تا قسمتهای داخلی بدن و سامانه‌های خاص درونی ادامه می یابد.
کلیتلوم:
حدود دو سانتی متر در پشت انتهای جلویی یک کرم ورمی کمپوست بالغ، حلقه-ای ضخیم یا قسمتی غده مانند وجود دارد که دیوار بدن کرم در آنجا ضخیم تر می باشد. این قسمت از بدن کرم، کلیتلوم نام دارد. در نوع Metaphire posthum از کرمهای ورمی کمپوست ، کلیتلوم در حدود حلقه-های شماره ۱۴، ۱۵ و ۱۶ از بدن کرم را شامل می شود. در فصل تولید مثل، این کلیتلوم، یک کوکون یا بیشتر تولید می کند که حاوی تخمک است.
بخش‌بندی:
براساس کلیتلوم، می توان بدن کرم را به سه بخش تقسیم کرد: منطقه پیش از کلیتلوم، منطقه کلیتلوم و بخش بعد از کلیتلوم. بخش پیش از کلیتلوم در کرم M.posthama مشخصاً دارای ۱۳ بند است. سر کرم به شکل مشخص و مجزایی نیست اما قطعه اول از بدن کرم که منطقۀ اطراف دهان نام دارد، دارای دهانی در نوک انتهایی و زایده ای لُب مانند و گوشتی در قسمت پشت است که مانند یک کلاهک از دهان آویزان شده و پیش دهان نامیده می شود.
شماره تماس ثبت سفارش:۰۹۱۹۹۷۶۲۱۶۳

Site url: Not Available
Designer: Not Available
Country: Not Available
Twitter: Not Available
Category:

Most talked about

  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com

Sponsors

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • Domain name search and availability check by PCNames.com.
  • Website and logo design contests at DesignContest.com.
  • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.