// Shock compost mushroom | فروشگاه تی تاک 09199762163

جلسه ده و یازدهم : نگهداری سالن از شوکدهی تا بار دهی قارچ

شوک دهی و روش های شوکدهی قارچ
خرید کمپوست –> انتقال به سالن –> ١٢ روز اول –> پاره کردن پلاستیک کمپوستها –> ١٢ روز دوم – > خاکدهی به کمپوستها –> نگهداری سالن پرورش قارچ –> رافلینگ تا شوک دهی — > شوک دهی شوک دهی مرحله پیش از باردهی است . به طور کلی شوک دهی به جهت شروع باردهی قارچ انجام میشود . دو روش برای شوک دهی وجود دارد . ۱ – ایجاد رعد و برق مصنوعی ۲ – ایجاد سرما از روش رعد و برق مصنوعی که معمولا با یک لامپ مهتابی که دائما در حال روشن و خاموش شدن است انجام میشود کمتر استفاده شده و بهترین روش استفاده از سرما است در پایان روز دوازدهم دوم پس از رشد مناسب کپک ها بر روی کمپوست تمامی روزنامه های موجود بر روی کمپوست ها را برداشته و اقدام به هوادهی و تهویه هوا میکنیم . حال نوبت به کم کردن دما میرسد . ما برای شوک دهی باید دما را به ۱۶ تا ۱۷ درجه برسانیم این مقدار دما باید طی ۲ روز بتدریج کم شود یعنی در پایان روز اول تا ۲۰ درجه و در روز دوم به ۱۶ درجه برسانیم همیشه معیار دمای ما دمای داخل کمپوست است و چه بسا هوای محیط در برخی اوقات دارای دمایی بسیار کمتر از کمپوست باشد باید دمای ۱۶ درجه داخل کمپوست به مدت ۳۰ تا ۴۰ ساعت باقی بماند و سپس دما را تا ۱۸ یا ۱۹ بالا ببریم . در ابتدای کاهش دما میتوان به قطور شدن کپک ها پی برد و رنگ کپک ها سفید تر میشود . افزایش دوباره دما به این دلیل است که در دمای پایین رشد قارچ کم است و اگر در دمای ۱۶ باقی بمانیم زمان را از دست خواهیم داد و نمیتوان در یک دوره ۲ ماهه میزان مورد نظر را برداشت کرد پس از شک دهی ته سنجاقی ها ظاهر میشوند و به تدریج به دکمه های کوچک تبدیل میشوند .از زمان شوک دهی تا برداشت اولین قارچ ها در حدود یک هفته زمان لازم است در این مدت رطوبت سالن را بین ۷۰ تا ۸۰% نگاه دارید در تهویه هوا هم دقت کنید . هوای تازه در کلیه مراحل باعث رشد بهتر میشود . قارچ نیز از معدود گیاهانی است که برخلاف گیاهان دیگر و مانند انسان به جای تولید اکسیژن ، دی اکسید کربن تولید و اکسیژن مصرف میکند و تهویه هوا در اکسیژن رسانی به آن موثر است اگر در موقعیت گرما در زمان شوک قرار داشتید میتواند از تکه های یخ استفاده کنید به این صورت که در آب کولر از تکه های یخ انداخته و به این وسیله دمای هوای تولیدی را کاهش دهید از کولر گازی نمیتوان استفاده نمود چراکه اساس کار کولر گازی با رطوبت سازگاری ندارد و رطوبت سالن کاهش پیدا کرده و علاوه بر آن به کولر فشار زیادی وارد خواهد شد . البته اگر مجبور به اینکار شدید میتوانید اتاقک محل کولر های آبی را با کولر گازی خنک کرده و به این وسیله به طور غیر مستقیم از هوای کولر گازی استفاده کنید
تلفن تماس جهت مشاوره پرورش قارچ و خرید کمپوست و دیگر تجهیزات پرورش قارچ : ۰۹۱۹۹۷۶۲۱۶۳ – ۰۹۱۲۰۵۷۸۹۱۶

Site url: Not Available
Designer: Not Available
Country: Not Available
Twitter: Not Available
Category:

Most talked about

  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com

Sponsors

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • Domain name search and availability check by PCNames.com.
  • Website and logo design contests at DesignContest.com.
  • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.