// Mushroom compost production method | فروشگاه تی تاک 09199762163

روش ساخت کمپوست قارچ صدفی برای ساخت کمپوست می توان از کلش گندم که به اندازه 7-3 سانتیمتر خورد شده است استفاده نمود. کلشها را می توان به روشهای متفاوتی پاستوریزه نمود از جمله : 1) جوشاندن 2) مواد شیمیایی 3) غرقاب کردن 4) بخار آب در اینجا بهترین راه که همان روش جوشاندن است را به اختصار توضیح می دهیم : ابتدا کلشها را در گونی آردی (گونی 50 کیلویی ) می ریزیم سپس در دیگی که برای جوشاندن تهیه نمودیم می چینیم سپس روی آن را تا لب گونیها آب می ریزیم و از زمانی که به جوش آمد به مدت 2 ساعت بجوشد سپس آب آن را تخلیه کرده و در محلی در حد استریل به مدت 2 روز می گذاریم بماند تا آب اضافی آن تبخیر شود و بعد از آن بذر زنی می کنیم. نکات مهم: 1) کلشها نباید زیاد بجوشد زیرا باعث ایجاد کپک سیاه می شود. 2) باید آب اضافی کلشها تبخیر شود در غیر این صورت باعث ترشیدگی می شود. 3) کلشها باید تا اندازه 7-3 سانتیمتر خرد شوند در غیر این صورت میسیلیومهای اولیه برای رسیدن به همدیگر باید انرژی زیادی صرف کنند. فیلم_ ویدئو های فروشگاه تی تاک:http://www.aparat.com/ttakco تلفن تماس : 09199762163- 09120578916 ارسال به سراسر کشور

روش ساخت کمپوست قارچ صدفی

برای ساخت کمپوست می توان از کلش گندم که به اندازه ۷-۳ سانتیمتر خورد شده است استفاده نمود.

کلشها را می توان به روشهای متفاوتی پاستوریزه نمود از جمله :

۱) جوشاندن

۲) مواد شیمیایی

۳) غرقاب کردن

۴) بخار آب

در اینجا بهترین راه که همان روش جوشاندن است را به اختصار توضیح می دهیم :

ابتدا کلشها را در گونی آردی (گونی ۵۰ کیلویی ) می ریزیم سپس در دیگی که برای جوشاندن تهیه نمودیم می چینیم سپس روی آن را تا لب گونیها آب می ریزیم و از زمانی که به جوش آمد به مدت ۲ ساعت بجوشد سپس آب آن را تخلیه کرده و در محلی در حد استریل به مدت ۲ روز می گذاریم بماند تا آب اضافی آن تبخیر شود و بعد از آن بذر زنی می کنیم.

نکات مهم:

۱) کلشها نباید زیاد بجوشد زیرا باعث ایجاد کپک سیاه می شود.

۲) باید آب اضافی کلشها تبخیر شود در غیر این صورت باعث ترشیدگی می شود.

۳) کلشها باید تا اندازه ۷-۳ سانتیمتر خرد شوند در غیر این صورت میسیلیومهای اولیه برای رسیدن به همدیگر باید انرژی زیادی صرف کنند.

فیلم_ ویدئو های فروشگاه تی تاک:http://www.aparat.com/ttakco

تلفن تماس : ۰۹۱۹۹۷۶۲۱۶۳- ۰۹۱۲۰۵۷۸۹۱۶

ارسال به سراسر کشور

Site url: Not Available
Designer: Not Available
Country: Not Available
Twitter: Not Available
Category:

Most talked about

  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com

Sponsors

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • Domain name search and availability check by PCNames.com.
  • Website and logo design contests at DesignContest.com.
  • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.