// Pests and diseases are a fungus button | فروشگاه تی تاک 09199762163

آفات و بیماری های قارچ نکته مهم: میزان برداشت محصول را بطه مستقیمی با کنترل افات دارد از این روباید در پیشگیری از آلودگی اهتمام کامل نمود مبارزه با آفات درمان ندارد و صرفا جهت پيشگيري مورد استفاده قرار مي گيرند آفات شامل مگس هاي قارچ خور نماتد کنه بيماري ها شامل بيماري هاي قارچي ورتيسيليومي، مايکوگن، دنپلان، کپک تار عنکبوتي و انواع کپک ها بيماري هاي باکتريايی لکه قهوه ای باکتريایی ويروسی ويروس ایکس بيماري هاي فيزيولوژيک کمبود مواد غذايي، بالا بودن دي اکسيد کربن، دماي بالا و تهويه کم فرق بين بيماري هاي عفوني (موجودات زنده) و بيماري هاي غير عفوني (موجودات غير زنده) چيست؟ اين است که در بيماري هاي موجودات زنده (عفوني) امکان سرايت بيماري وجود دارد ولي در بيماري هاي غير زنده (غير عفوني) امکان سرايت وجود ندارد چون در اثر عوامل محيطي ايجاد مي شود ورتيسيليوم يا جوش خشک علائم ايجاد لکه هاي قهوه اي روي سطح کلاهک به صورت نقاشي مايکوگن (حباب تر). لکه هاي قهوه اي ، آبکي و لزج هستند لکه قهوه اي باکتريايي علائم؛ لکه هاي قهوه اي فرو رفته. بعد از ظهور بيماري ورتيسيليوم دماي سالن را پائين مي آوريم (حدود 14 تا 15 درجه سانتي گراد) و از قارچ کشهاي کاربندازيم و بنوميل به صورت 150 گرم در 100 ليتر آب استفاده مي کنيم مايکوگن سم اختصاصي اسپاراگون 150 گرم در 100 ليتر کپک تار عنکبوتي معمولا از خاک پوششي غير استريل ايجاد شده و سرانجام اطراف قارچ را فرا مي گيرند. از سم هاي کاربندازيم ، بنوميل ، فرمالين 20 درصد ، قبل از شيوع روي کلاهک از نمک استفاده مي کنيم دنبلان شکل قارچ به صورت دنبلان در مي آيد که اين بيماري در اثر رعايت نکردن بهداشت سالن بوجود مي آيد لکه قهوه اي زماني که رطوبت روي سطح قارچي مي ماند باعث بروز بيماري لکه قهوه اي مي شود ویروس ایکس بیماري است که در ايران شايع نيست. بيماري است که طي تحقيقات انجام شده محل ايجاد آن روي قفسه هاي چوبي ديده شده است آفات مگس قارچ خور سياريدمرحله لارو بودن فوريد انتقال بيماري جهت مبارزه از حشره کش هاي ديازينون و مالاتيون ( به ميزان 5 در 1000 يا 4 در 1000 ) ،کاغذهاي چسبي و يا حشره کش هاي برقي استفاده مي کنيم نماتد دم فنري (Sprinted) باعث وک شدن قارچ و لزج و سياه شدن خاک پوششي مي شوند با استفاده از فرمالين 20 درصد و دماي بالاي 25 درجه سانتي گراد در مرحله پاستوريزاسيون خاک پوششي استفاده مي کنيم کنه از مراحل کمپوست سازي وارد سالن ها مي شود. سم هاي اومايک، (نيسورون + نئورون) مي توان استفاده کرد بيماري کاپرينوس در اثر موجود آمونياک بالاي کمپوست ايجاد مي شوند نظافت سالن سالن های تولید قارچ باید در طی دورۀ کاشت ـ داشت و برداشت فاقد هر گونه آلودگی بوده و رعایت اصول بهداشتی و نظافت سالن ها تا حد زیادی در سلامت محصول تأثیر داشته لیکن تولید کنندگان چه قبل از آغاز به کار در سالن های تولید و چه در حین اجرای دورۀ پرورش قارچ از روش های متفاوتی در حفظ بهداشت محیط استفاده مینماید. آموزش کارکنان ـ رعایت اصول بهداشتی ـ اجرای برنامه های بهداشتی در احداث واحد های تولیدی و نیز بکار¬گیری موانع فیزیکی از جمله روش هایی در مبارزه آفات و بیماری هاست اما آنچه که بعنوان یک اصل کلی در مقابله با آفات و بیماری ها درنظر گرفته می شود و پیشگیری و نه مبارزه است که با کسب دانش لازم مقابله و پیشگیری کار سختی نخواهد بود در هر صورت برای هر محصولی وجود آفات و بیماری ها اجتناب ناپذیر بوده اما در نظر داشتن این نکته ضروری است که توجه به مسئله آفات و بیماری های خاص سالن های تولید امنیت سرمایه گذاری را تأمین و بی تفاوتی نسبت به آن البته خساراتی را در بر خواهد داشت. {برای مشاهده و شناسایی بیماری ها از طریق فبلم به قسمت فیلم ها در سایت مراجعه فرمایید }} 09199762163 - 09120578916

آفات و بیماری های قارچ

نکته مهم: میزان برداشت محصول را بطه مستقیمی با کنترل افات دارد
از این روباید در پیشگیری از آلودگی اهتمام کامل نمود
مبارزه با آفات درمان ندارد و صرفا جهت پيشگيري مورد استفاده قرار مي گيرند
آفات شامل
مگس هاي قارچ خور
نماتد
کنه
بيماري ها شامل
بيماري هاي قارچي
ورتيسيليومي، مايکوگن، دنپلان، کپک تار عنکبوتي و انواع کپک ها
بيماري هاي باکتريايی
لکه قهوه ای باکتريایی
ويروسی
ويروس ایکس
بيماري هاي فيزيولوژيک
کمبود مواد غذايي، بالا بودن دي اکسيد کربن، دماي بالا و تهويه کم
فرق بين بيماري هاي عفوني (موجودات زنده) و بيماري هاي غير عفوني (موجودات غير زنده) چيست؟
اين است که در بيماري هاي موجودات زنده (عفوني) امکان سرايت بيماري وجود دارد ولي در بيماري هاي غير زنده (غير عفوني) امکان سرايت وجود ندارد چون در اثر عوامل محيطي ايجاد مي شود
ورتيسيليوم يا جوش خشک
علائم ايجاد لکه هاي قهوه اي روي سطح کلاهک به صورت نقاشي مايکوگن (حباب تر). لکه هاي قهوه اي ، آبکي و لزج هستند
لکه قهوه اي باکتريايي
علائم؛ لکه هاي قهوه اي فرو رفته. بعد از ظهور بيماري ورتيسيليوم دماي سالن را پائين مي آوريم (حدود ۱۴ تا ۱۵ درجه سانتي گراد) و از قارچ کشهاي کاربندازيم و بنوميل به صورت ۱۵۰ گرم در ۱۰۰ ليتر آب استفاده مي کنيم
مايکوگن
سم اختصاصي اسپاراگون ۱۵۰ گرم در ۱۰۰ ليتر
کپک تار عنکبوتي
معمولا از خاک پوششي غير استريل ايجاد شده و سرانجام اطراف قارچ را فرا مي گيرند. از سم هاي کاربندازيم ، بنوميل ، فرمالين ۲۰ درصد ، قبل از شيوع روي کلاهک از نمک استفاده مي کنيم
دنبلان
شکل قارچ به صورت دنبلان در مي آيد که اين بيماري در اثر رعايت نکردن بهداشت سالن بوجود مي آيد
لکه قهوه اي
زماني که رطوبت روي سطح قارچي مي ماند باعث بروز بيماري لکه قهوه اي مي شود
ویروس ایکس
بیماري است که در ايران شايع نيست. بيماري است که طي تحقيقات انجام شده محل ايجاد آن روي قفسه هاي چوبي ديده شده است
آفات مگس قارچ خور
سياريدمرحله لارو بودن
فوريد انتقال بيماري
جهت مبارزه از حشره کش هاي ديازينون و مالاتيون ( به ميزان ۵ در ۱۰۰۰ يا ۴ در ۱۰۰۰ ) ،کاغذهاي چسبي و يا حشره کش هاي برقي استفاده مي کنيم
نماتد دم فنري (Sprinted)
باعث وک شدن قارچ و لزج و سياه شدن خاک پوششي مي شوند
با استفاده از فرمالين ۲۰ درصد و دماي بالاي ۲۵ درجه سانتي گراد در مرحله پاستوريزاسيون خاک پوششي استفاده مي کنيم
کنه
از مراحل کمپوست سازي وارد سالن ها مي شود. سم هاي اومايک، (نيسورون + نئورون) مي توان استفاده کرد
بيماري کاپرينوس
در اثر موجود آمونياک بالاي کمپوست ايجاد مي شوند
نظافت سالن
سالن های تولید قارچ باید در طی دورۀ کاشت ـ داشت و برداشت فاقد هر گونه آلودگی بوده و رعایت اصول بهداشتی و نظافت سالن ها تا حد زیادی در سلامت محصول تأثیر داشته لیکن تولید کنندگان چه قبل از آغاز به کار در سالن های تولید و چه در حین اجرای دورۀ پرورش قارچ از روش های متفاوتی در حفظ بهداشت محیط استفاده مینماید. آموزش کارکنان ـ رعایت اصول بهداشتی ـ اجرای برنامه های بهداشتی در احداث واحد های تولیدی و نیز بکار¬گیری موانع فیزیکی از جمله روش هایی در مبارزه آفات و بیماری هاست اما آنچه که بعنوان یک اصل کلی در مقابله با آفات و بیماری ها درنظر گرفته می شود و پیشگیری و نه مبارزه است که با کسب دانش لازم مقابله و پیشگیری کار سختی نخواهد بود در هر صورت برای هر محصولی وجود آفات و بیماری ها اجتناب ناپذیر بوده اما در نظر داشتن این نکته ضروری است که توجه به مسئله آفات و بیماری های خاص سالن های تولید امنیت سرمایه گذاری را تأمین و بی تفاوتی نسبت به آن البته خساراتی را در بر خواهد داشت.

{برای مشاهده و شناسایی بیماری ها از طریق فبلم به قسمت فیلم ها در سایت مراجعه فرمایید }}

۰۹۱۹۹۷۶۲۱۶۳ – ۰۹۱۲۰۵۷۸۹۱۶

Site url: Not Available
Designer: Not Available
Country: Not Available
Twitter: Not Available
Category:

Most talked about

  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com

Sponsors

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • Domain name search and availability check by PCNames.com.
  • Website and logo design contests at DesignContest.com.
  • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.