// Stuffed mushroom breeding | فروشگاه تی تاک 09199762163

پرورش قارچ صدفی روش پرورش قارچ صدفی : برای پرورش قارچ صدفی از دستور زیر می توان استفاده کرد: مرحله اسپان ران: 1) طول دوره : 20 روز 2) دما : 25 درجه سانتیگراد 3) رطوبت : 75 درصد 4) نور : ندارد 5) تعداد تعویض هوا : 1 تا 2 بار در روز مرحله زایشی: 1) طول دوره : 40 روز 2) دما : 20-17 درجه سانتیگراد 3) رطوبت : در حد اشباء (مثلا 95 درصد ) 4) نور : در حد مطالعه 5) تعداد تعویض هوا : 3 بار در هر ساعت چند نکته: 1) در روز پنجم سوراخهای ریزی در کف کیسه ها برای تنفس ایجاد می کنیم. 2) کیسه ها در حدود 10 کیلویی باشند مناسب می باشد. 3) در روز 14 برشهایی برای خارج شدن اندام زایشی در کیسه ایجاد می کنیم. 4) برشها بستگی به میزان رطوبت محیط دارد اگر می توان رطوبت را در حال اشباء نگه داشت می توان کل نایلون را برداشت و اگر نمی توان، باید به هر صورت که می خواهیم برش ایجاد کرد به شرطی که نایلون متلاشی نشود ( می توان بصورت: ضربدری، برشهای موازی، برشهایی به اندازه یک سکه و... باشد ). 5) کیسه هارا می توان بصورت عمودی از سقف آویزان نمود ویا در قفسه های مطبق قرار داد. 6) در طول زمانی که برشها را ایجاد نکرده ایم می توان حتی از فرمالین 3 درصد استفاده کرد. 7) زمانی که 75 درصد کیسه سفید شد از تعویز هوا استفاده نمود. 8) زمانی که کلاهک به 8 تا 10 سانتیمتر رسید باید چیده شود. 9) برای چیدن کل کلنی را بسمت داخل فشرده سپس با پیچش به بیرون می کشیم. 10) باقیمانده ته قارچ را از کمپوست بیرون می کشیم. 11) بعد از درو باید کیسه ها را با شلنگ آبیاری نمود. 12) سه چین اقتصادی می توان برداشت نمود. 13) فاصله هر چین از چین بعدی 7 تا 10 روز می باشد. فیلم_ ویدئو های فروشگاه تی تاک:http://www.aparat.com/ttakco تلفن تماس : 09199762163- 09120578916 ارسال به سراسر کشور

پرورش قارچ صدفی

روش پرورش قارچ صدفی :

برای پرورش قارچ صدفی از دستور زیر می توان استفاده کرد:

مرحله اسپان ران:

۱) طول دوره : ۲۰ روز

۲) دما : ۲۵ درجه سانتیگراد

۳) رطوبت : ۷۵ درصد

۴) نور : ندارد

۵) تعداد تعویض هوا : ۱ تا ۲ بار در روز

مرحله زایشی:

۱) طول دوره : ۴۰ روز

۲) دما : ۲۰-۱۷ درجه سانتیگراد

۳) رطوبت : در حد اشباء (مثلا ۹۵ درصد )

۴) نور : در حد مطالعه

۵) تعداد تعویض هوا : ۳ بار در هر ساعت

چند نکته:

۱) در روز پنجم سوراخهای ریزی در کف کیسه ها برای تنفس ایجاد می کنیم.

۲) کیسه ها در حدود ۱۰ کیلویی باشند مناسب می باشد.

۳) در روز ۱۴ برشهایی برای خارج شدن اندام زایشی در کیسه ایجاد می کنیم.

۴) برشها بستگی به میزان رطوبت محیط دارد اگر می توان رطوبت را در حال اشباء نگه داشت می توان کل نایلون را برداشت و اگر نمی توان، باید به هر صورت که می خواهیم برش ایجاد کرد به شرطی که نایلون متلاشی نشود ( می توان بصورت: ضربدری، برشهای موازی، برشهایی به اندازه یک سکه و… باشد ).

۵) کیسه هارا می توان بصورت عمودی از سقف آویزان نمود ویا در قفسه های مطبق قرار داد.

۶) در طول زمانی که برشها را ایجاد نکرده ایم می توان حتی از فرمالین ۳ درصد استفاده کرد.

۷) زمانی که ۷۵ درصد کیسه سفید شد از تعویز هوا استفاده نمود.

۸) زمانی که کلاهک به ۸ تا ۱۰ سانتیمتر رسید باید چیده شود.

۹) برای چیدن کل کلنی را بسمت داخل فشرده سپس با پیچش به بیرون می کشیم.

۱۰) باقیمانده ته قارچ را از کمپوست بیرون می کشیم.

۱۱) بعد از درو باید کیسه ها را با شلنگ آبیاری نمود.

۱۲) سه چین اقتصادی می توان برداشت نمود.

۱۳) فاصله هر چین از چین بعدی ۷ تا ۱۰ روز می باشد.

فیلم_ ویدئو های فروشگاه تی تاک:http://www.aparat.com/ttakco

تلفن تماس : ۰۹۱۹۹۷۶۲۱۶۳- ۰۹۱۲۰۵۷۸۹۱۶

ارسال به سراسر کشور

Site url: Not Available
Designer: Not Available
Country: Not Available
Twitter: Not Available
Category:

Most talked about

  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com
  • www.ttakco.com

Sponsors

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • Domain name search and availability check by PCNames.com.
  • Website and logo design contests at DesignContest.com.
  • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.